Concierge Finland - VIP-palvelut

Concierge Finland Oy:n palveluiden tietosuolausunto

Tämä tietosuojalausunto koskee Concierge Finland Oy:n (jatkossa ”Concierge Finland”) tuottamien palveluiden tietosuojaa. Concierge Finland on asettanut tietosuojan hallinnan yhdeksi keskeiseksi toiminnaksi liiketoiminnalle. Arvostamme Concierge Finlandissa asiakkaidemme yksityisyyttä ja pyrimme tarjoamaan heille turvallisen ja varman käyttökokemuksen.

Pyrimme ymmärtämään palveluidemme käyttäjien tarpeita ja luomaan heidän kiinnostustaan parhaiten tukevia tapahtumakokonaisuuksia. Sen vuoksi keräämme palveluidemme käyttäjiin liittyviä tietoja eri lähteistä, muun muassa tarjouspyyntöjen suunnittelun portaalista. Tiedon käsittely mahdollistaa lisäarvon tuottamisen ensisijaisesti asiakkaillemme, mutta myös kumppaneillemme, jotka osallistuvat palvelun tuottamiseen.

Tässä yhteenvedossa kerrotaan tarkemmin, miten Concierge Finland kerää ja käyttää erilaisia tietoja. Käyttäjä hyväksyy tässä kuvatun tietojen käsittelyn käyttämällä Concierge Finlandin palveluita ja pyytäessään tarjousta tapahtuman järjestämisestä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käytäntöjä, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme. Erilaisten kumppaneiden kautta tarjottujen palveluiden käyttöön sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin käytetyn palvelun käyttöön liittyviä palveluntarjoajan (esim. majoituksen tai logistiikan toteuttajan) ehtoja.

Henkilötietojen käsittely

Concierge Finlandin henkilötietojen käsittelyperiaatteet ja käytännöt kunnioittavat asiakkaiden, kumppanien ja oman henkilöstön yksityisyyttä sekä noudattavat kansallista tietosuojasääntelyä mukaan lukien EU tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamia vaatimuksia ja periaatteita henkilötietojen käsittelylle. Käsittelemme henkilötietoja esimerkiksi asiakkuuden, sopimuksen tai suostumuksen johdosta ja sen mukaisesti. Lisäksi käsittelyä voidaan toteuttaa muun muassa markkinointia varten. Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja käyttäjiltä itseltään esimerkiksi palveluun rekisteröitymisen tai tapahtumavarauksen yhteydessä, tapahtumaan osallistuvan ryhmän sekä tapahtuman järjestämiseen osallistuvan henkilöstön osilta.

Käsittelemme henkilötietoja tässä yhteenvedossa Concierge Finlandin asiakastietojen tietosuojaselosteissa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsittelemme vain siltä osin kuin se on tarpeellista kullekin henkilörekisterille määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötieto on luokiteltu riskienhallintaperusteisesti tiedon kriittisyyden mukaan. Käsittelemme henkilötietoja mm. palveluiden toteuttamiseksi, tilausten toimittamiseksi sekä parantaaksemme käyttäjien palvelukokemusta, eli mm. tuotteiden ja tapahtumien personoimiseksi (esim. käyttäjälle suositellut tapahtumat ja henkilökohtaiset tarjoukset) ja digitaalisen sisällön kohdentamiseksi. Lisäksi käsittelemme tietoja resurssien analysoimiseksi, ongelmien korjaamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi ja tuotekehityksen tueksi.

Concierge Finland saattaa ottaa valokuvia asiakastapahtumista omiin sosiaalisen median (kuten Facebook, Twitter ja Instagram) markkinointitarkoituksiin. Julkaistuissa valokuvissa esiintyvät tunnistettavat henkilöt ovat antaneet oman suostumuksensa valokuvien julkaisuun.

Kaikki toimintamme ei edellytä tiedon käsittelyä henkilön tunnistavassa muodossa. Mikäli tunnistettavuus ei jossain tilanteessa ole tarpeen, tietoja voidaan esimerkiksi tarjouskannan tilastoinnissa käsitellä muun muassa koostetusti tai anonyymissä muodossa.

Henkilötietojen käsittelyn tietosuojavaatimukset on jalkautettu kumppaneille ja alihankkijoille. Itse toteuttamamme käsittelyn lisäksi saatamme siirtää ja luovuttaa palveluidemme käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi palveluntarjoajille palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi. Saatamme myös mainostaa yhteistyökumppaneidemme tapahtumia ja palveluita. Voimme luovuttaa tietoja myös viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Maksutietoja käsitellessä toimimme soveltuvan lainsäädännön sekä maksulaitosten edellyttämien ja valvomien ehtojen mukaisesti.

Käyttäjän vaikutusmahdollisuuksista, kuten tietojen tarkistus- ja korjaamisoikeudesta on kerrottu tarkemmin Concierge Finlandin asiakastietojen tietosuojaselosteessa.

Ehtojen muutokset ja yhteystiedot

Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti. Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä Concierge Finlandin palveluihin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä kyseisen palvelun osoitteeseen help@conciergefinland.com.

Tämä kuvaus on päivitetty viimeksi 19.6.2018.

Concierge Finland Oy
Sinikalliontie 5
02630 Espoo
Y-tunnus 2760296-8